Pribatutasuna eta datuen babesa

Datu pertsonalak babestea DBLOren arabera

NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresak, datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudia aplikatuz, jakinarazten du datu pertsonalak www.nscarmenportugalete.com web guneko inprimakien bidez jasotzen direla. NTRA SRA. DEL CARMEN IKASTETXEKO (PORTUGALETE) zerbitzuen erabiltzaileen berariazko fitxategi automatizatuetan sartzen dira.

Datu pertsonalen bilketa eta tratamendu automatizatuaren helburua da harreman komertzialari eustea eta NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresak berezkoak dituen informazio, prestakuntza, aholkularitza eta beste jarduera batzuk egitea.

Datu horiek behar diren entitateei bakarrik lagako zaizkie, arestian azaldutako helburua betetzeko.

NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) beharrezko neurriak hartzen ditu datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduan, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta haien zirkulazio libreari dagokienez.

Erabiltzaileak noiznahi erabili ahal izango ditu Erregelamendu horretan (EB) onartutako datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak. Erabiltzaileak berak erabil ditzake eskubide horiek, helbide elektroniko honetara idatzita: nscarmenport@planalfa.es edo helbide honetan: Cantón de la Iglesia Kalea, 2, 48920 – PORTUGALETE, Bizkaia

Erabiltzaileak adierazi du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta datu horiek eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartu du, NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresari aldaketen berri emanez.

 

Zertarako erabiliko ditugu zure datu pertsonalak?

NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresan, zure datu pertsonalak www.nscarmenportugalete.com web gunearen bidez tratatuko ditugu, helburu hauekin:

  1. NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresak eskainitako ondasun eta zerbitzuak kontratatuz gero, kontratuzko harremanari eusteko eta zerbitzua kudeatu, administratu, informatu, eman eta hobetzeko.
  2. Eskatutako informazioa www.nscarmenportugalete.com-ko inprimakien bidez bidaltzea.
  3. Bidali buletinak (newsletterrak) eta NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpreseko sustapenen eta/edo publizitatearen jakinarazpen komertzialak. eta sektorekoa.

Gogorarazten dizugu edozein bidetatik eta edozein unetan bidal ditzakezula merkataritza-jakinarazpenak, eta mezu elektroniko bat bidali goian adierazitako helbidera.

Erregistro horien eremuak nahitaez bete behar dira, eta ezinezkoa da adierazitako helburuak betetzea datu horiek ematen ez badira.

 

Zenbat denboraz gordetzen dira bildutako datu pertsonalak?

Emandako datu pertsonalak gorde eginen dira harreman komertzialak irauten duen bitartean edo haiek kentzeko eskatzen ez den bitartean eta emandako zerbitzuengatik legezko erantzukizunak sor daitezkeen epean.

 

Legitimazioa

Zure datuen tratamendua hori legitimatzen duten oinarri juridiko hauekin egiten da:

Informazioa eskatzea eta/edo NTRA. SRA DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresako zerbitzuak kontratatzea ; haren baldintzak eta baldintzak zure eskura jarriko dira, betiere, kontratazioa egin aurretik.
Baimen librea, berariazkoa, informatua eta argia, pribatutasun-politika hau zure eskura jartzen dizugunez gero. Adostasun hori irakurri ondoren, ados bazaude, adierazpen baten bidez edo baiezko ekintza argi baten bidez onar dezakezu, horretarako jarritako lauki baten markaketaren bidez, esaterako.

Zure datuak ematen ez badizkiguzu edo behar ez bezala edo osorik ematen ez baduzu, ezin izango dizugu zure eskaerari erantzun, eta ezinezkoa izango da eskatutako informazioa ematea edo zerbitzuak kontratatzea.

 

Hartzaileak:

Datuak ez zaizkio jakinaraziko NTRA. SRA DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE), enpresa ez den beste inori legezko betebeharra izan ezik.

 

Zerbitzuen erabiltzaileek bildutako datuak

Erabiltzaileak datu pertsonalak dituzten fitxategiak ostatu partekatuko zerbitzarietan sartzen baditu NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresa ez da DBEO betetzen ez duenaren erantzule egiten.

 

Datuak atxikitzea LSSIren arabera

NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) jakinarazi duenez, datuak ostatatzeko zerbitzua ematen duenez, eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (LSSI) ezarritakoaren arabera, gehienez ere 12 hilabetez, ezinbesteko informazioa gordetzen du ostatatutako datuen jatorria eta zerbitzua ematen hasi zen unea identifikatzeko. Datu horiek gordetzeak ez dio eragiten komunikazioen sekretuari, eta ikerketa kriminal baten esparruan edo segurtasun publikoa babesteko bakarrik erabili ahal izango dira. Horretarako, epaileen, auzitegien edo Ministerioaren eskura jarri beharko dira.

Datu pertsonalak babesteari buruzko araudian xedatutakoaren arabera jakinaraziko zaizkie datuak Estatuko Indar eta Kidegoei.

 

Jabetza intelektualaren eskubideak

NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA(PORTUGALETE) enpresa da egile-eskubide, jabetza intelektual, industrial, “know how” eta www.nscarmenportugalete.com webguneko edukiekin zerikusia duten beste eskubide guztien titularra eta bertan eskaintzen diren zerbitzuak, horiek ezartzeko behar diren programak eta horiei buruzko informazioa.

Ez da baimentzen www.nscarmenportugalete.com webguneko eduki osoak edo partzialak soilik erreproduzitzea, argitaratzea eta/edo erabiltzea aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

 

Softwarearen jabetza intelektuala

NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) softwarearen beharrezko ustiapen eta jabetza intelektualeko eskubideak ditu.

Erabiltzaileak ez du eskubide edo lizentziarik hartzen kontratatutako zerbitzuagatik, ez zerbitzua emateko behar den softwareagatik, ez eta zerbitzuaren jarraipenerako informazio teknikoari dagokionez ere, kontratatutako zerbitzuak betetzeko beharrezkoak diren eskubideak eta lizentziak izan ezik, eta horiek irauten duten bitartean bakarrik.

Kontratua betetzen ez den jarduera orotan, erabiltzaileak NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresak idatzizko baimena beharko du. Debekatuta dago NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresaren zerbitzarien konfigurazioa, egitura eta fitxategiak atzitzea, aldatzea eta bistaratzea. bere gain hartuz zerbitzarietan eta segurtasun-sistemetan gertatutako edozein gorabeheraren ondoriozko erantzukizun zibila eta penala, bere aldetik zabarkeriaz edo maltzurkeriaz jokatzearen ondorio zuzena bada.

 

Ostatutako edukien jabetza intelektuala

Debekatuta dago NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresak ematen dituen zerbitzuen jabetza intelektualari buruzko legeriaren kontrako erabilera. eta, bereziki:

  • Espainiako legeen kontrako erabilera edo hirugarrenen eskubideak urratzen dituena.
  • NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresaren iritziz, edozein eduki argitaratzea edo transmititzea., bortitza, lizuna, abusuzkoa, ilegala, arrazazkoa, xenofoboa edo difamatzailea denean.
  • Crack-ak, programen serie-zenbakiak edo hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubideak urratzen dituen beste edozein eduki.
  • Beste erabiltzaile batzuen datu pertsonalak biltzea eta/edo erabiltzea, haien berariazko baimenik gabe edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, pertsona fisikoen babesari buruzkoan, datu pertsonalen tratamenduari eta haien zirkulazio libreari dagokienez xedatutakoaren aurka eginez.
  • Domeinuko posta-zerbitzaria eta helbide elektronikoak erabiltzea nahi ez den mezu masiboa bidaltzeko.

Erabiltzaileak erantzukizun osoa du bere webgunearen edukiaz, transmititutako eta gordetako informazioaz, hipertestuko loturez, hirugarrenen aldarrikapenez eta jabetza intelektualari, hirugarrenen eskubideei eta adingabeen babesari buruzko legezko ekintzez.

Erabiltzailea erantzule da on line zerbitzuaren funtzionamenduarekin, merkataritza elektronikoarekin, egile-eskubideekin, ordena publikoa mantentzearekin eta Internet erabiltzeko printzipio unibertsalekin zerikusia duten lege eta erregelamenduei dagokienez.

Erabiltzaileak kalte-ordaina emango dio NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresari egozteak sortuko dituen gastuengatik. erabiltzaileari egozten ahal zaion erantzukizuneko kausaren batean, defentsa juridikoaren ordainsariak eta gastuak barne, baita behin betikoa ez den erabaki judizial baten kasuan ere.

 

Ostatutako informazioaren babesa

NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresa bere zerbitzarietako edukien segurtasun-kopiak egiten ditu, baina ez du bere gain hartzen erabiltzaileek datuak istripuz galdu edo ezabatzearen ardura. Era berean, ez du bermatzen erabiltzaileek ezabatutako datu guztiak birjarriko direnik; izan ere, baliteke datu horiek ezabatu eta/edo aldatu izana azken segurtasun-kopiatik igarotako denboran.

Eskaintzen diren zerbitzuek, backup-zerbitzu berariazkoek izan ezik, ez dute barne hartzen NTRA. SRA DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresak egindako segurtasun-kopietan gordetako edukien berritzea, galera hori erabiltzaileari egotz dakiokeenean; kasu horretan, berreskuratzearen konplexutasunaren eta bolumenaren araberako tarifa zehaztuko da, betiere erabiltzaileak onartu ondoren.

Ezabatutako datuak berriro jartzea zerbitzuaren prezioan sartzen da, baldin eta edukia NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik galdu bada.

 

Merkatariza komunikazioak

IGZL aplikatuz, NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresak ez du publizitate- edo sustapen-komunikaziorik bidaliko posta elektronikoaren edo komunikazio elektroniko baliokidearen bidez, aldez aurretik hartzaileek eskatu edo baimendu ez badituzte.

Aldez aurretik kontratu bidezko harremana duten erabiltzaileen kasuan, NTRA. SRA DEL CARMEN IKASTETXEA (PORTUGALETE) enpresa baimenduta dago NTRA. SRA. DEL CARMEN IKASTETXE (PORTUGALETE) enpresako produktu edo zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioak bidaltzeko, hasieran bezeroarekin kontratatu zirenen antzekoak.

Nolanahi ere, erabiltzaileak, bere nortasuna egiaztatu ondoren, informazio komertzial gehiago ez bidaltzeko eska dezake Bezeroaren Arretarako kanalen bidez.