Gure hezkuntza-proiektua

130 urte baino gehiago Portugaleten, gure ikasleen ondoan oinez, beren ametsak gara ditzaten.

Garai hauetan gizarteak beste pedagogia bat eskatzen digu, gure karisman oinarritutako zaintzaren pedagogia, geure buruaren, ingurukoen eta mugitzen garen ingurunearen zaintza.

Ez dago zaintzarik gabeko hezkuntzarik, ezta hezkuntzarik gabeko zaintzarik ere. Horregatik, Santa Ana hezitzaileak badaki, nolabait, zaintzailea ere badela eta hor dagoela bere bokazioaren zentzu sakona. Gure hezkuntza-komunitateko kide guzti-guztiak zaintzea da gure ikastetxearen helburua, errealitate sozial eta kulturala eraldatu nahi baitu.

Bestalde, gure helburua eta ikasleen hezkuntza integrala lortzeko metodologiarik onena kooperatiboa dela uste dugu. Ikasle bakoitzak bere onena ematen du taldean helburu komunak lortzeko. Hainbat balio sustatzen ditu, hala nola enpatia, elkarrekiko laguntza, parte-hartzea, erantzukizunak hartzea, norberaren akatsen gaineko kontzientzia eta ikaskuntzaren autoerregulazioa. Gainera, ikasleen gizarte-trebetasunak, inklusibotasuna eta aniztasunarekiko arreta garatzen laguntzen du.

pluri
Eleaniztasuna

Komunikatzeko gaitasuna XXI. mendeko gaitasun nagusietako bat da. Horregatik, Karmengo Ama programan ikasleek euskara, ingelesa eta gaztelania modu orekatuan ikasi eta erabiltzen dituzte.

Maila batzuetan D eredua B ereduarekin bizi bada ere, D ereduaren aldeko apustua egin dugu gizartearen eskaerari erantzuteko eta euskarak gure inguruan bizi duen egoera zaila konpentsatzeko.

Gure beste konpromisoetako bat ingelesa indartzea da. Horrela, gure ikasleek ingelesa ikasten dute Haur Hezkuntzako lehen zikloan, eta, ondoren, irakasgai bat edo bi egiten dituzte, ingelesez irakasteko hizkuntza gisa.

Proposamen hori zabaldu egin da, ikasleek DBHtik aurrera frantsesera hautazko gisa sartzeko aukera izan dezaten.

coeducacion
Hezkidetza

Ntra Sra del Carmen Ikastetxea osatzen duen Hezkuntza Komunitatean parte hartzen duten eragile guztiek ezinbestekotzat jotzen dugu hezkidetza ikasgeletatik modu aktiboan planteatu eta lantzea. Familiarekin gertatzen den bezala, eskola ezinbesteko erreferenteetako bat da, eta bertan umeek biharko egunari hobeto aurre egiteko tresnak izan ditzakete. Beraz, gure haurrek berdin-berdin ikasten badute harremanak izaten, ikasgelen barruan zenbait desberdintasun onartuta, errazagoa izango da ikasitako ezagutzak eta praktikak beste ingurune batzuetara transferitzea, eta, hala, etorkizunean berdintasun horretan oinarritutako harremanak eraikitzea, genero-bereizketarik gabeko pertsona gisa aberastuz.

Hezkidetza ezinbestekotzat jotzen da ikasle guztien garapen integrala lortzeko, bai neskena bai mutilena, arreta berezia eskainiz beste sexuari eta bien arteko aberastasunari. Horregatik, hezkidetzaren helburuak, funtsean, estereotipo sexistak zuzentzea, joera sexistak ezabatuko dituen curriculum orekatua proposatzea eta generoa edozein dela ere norbanakoen gaitasun guztiak garatzea dira.

Ntra. Sra. Del Carmen ikastetxean Berritzegune proiektuan parte hartzen dugu. Berritzeguneak emakumeen jabekuntzari eta maskulinotasun berriei buruzko prestakuntza ematen du.

inspira
Inspira Steam

Inspira STEAM ikasleen artean bokazio zientifiko eta teknologikoak sustatzeko beharretik eta nesken artean bokazio hori lehenbailehen sustatzetik sortu zen.

Gure proiektuaren muina aholkulariak dira, beren borondatez neskei eta mutikoei beren eguneroko bizitza hurbiltzen dietenak, eskola orduetan 6 lan saiotan. Horiek guztiak zientzialari eta teknologoak dira, eta beren jarduera profesionala esparru desberdinetan garatzen dute: akademikoan, enpresakoan, ikerketan, kudeaketan, etab.

Proiektuaren gakoak:

 • Hurbileko teknologoen erreferente berriak eman nahi ditugu.
 • STEAM lanbideak aurkitzen dituzten haurrak.
 • Herrialdea gizon eta emakumeen artean garatzeko beharraz kontzientziatzea.
 • Karrera teknologian sentsibilizatzea eta orientatzea.
 • Emakumezko teknologoak ikusgai jartzea.
 • Dauden estereotipoak ezagutaraztea, ikasketak ez baldintzatzeko.
proyecto1x1
Ikastetxearen Proiektu Digitala

Zalantzarik gabe, gaitasun digitala funtsezko konpetentzia da ikasleen etorkizunean; horregatik, IPD baliabide digitalen erabilera bultzatu behar du, bai irakatsi eta ikasteko prozesuetan, bai ikastetxeko gainerako kudeaketa-prozesuetan, betiere ikasleen garapen integralean laguntzeko azken helburuarekin. Hori garatzeko 1 x 1 proiektuan parte hartzen dugu, robotika lantzen dugu, pentsamendu konputazionala...

Hori guztia jasota geratzen da esteka honetan kontsulta dezakezuen proiektuan: PDC

Lehen Hezkuntzako 4. mailatik gorako ikasle guztiek beren gailu digitala dute ikasteko tresna gisa.

Proiektuaren helburu nagusiak:

 • IKTak aprobetxatzea, irakasteko eta ikasteko metodologia berriak garatzeko eta daudenak digitalizatzeko.
 • Gizartearen eskaera, IKTak gizartean daude eta Elkargoak ezin du bizkarra eman.
 • Teknologia berrietan adituak diren pertsonak prestatzea.
 • Ikasleen gaitasun digitala garatzea (Heziberri2020).
practica-social-solidaria
Praktika Sozial Solidarioa

Ezagutzetan, gaitasunetan, trebetasunetan, jarreretan eta balio moraletan dituzten emaitzak hobetzeaz gain, ingurunearekin konprometitutako herritar gisa jarduten dute.

LOMLOEri erantzunez eta gure erakundeak Batxilergoko 1. mailan emandako pausoei jarraituz, ikasleek ikaskuntza eta zerbitzu esperientzia dute inguruko zenbait erakundetan, hala nola Avifesen, San Juan de Dios Zainketa Aringarrien Unitatean edo Portugaleteko Aspaldiko egoitzan.

Helburuak:

 • Sentsibilizazioa: ekintza eta erabakietan lehentasuna duten balio eta jarrerei buruz hausnartzea.
 • Ezagutza: Biztanle behartsuenen sektore batzuen beharrak eta horien ezaugarriak ezagutzea.
 • Konpromisoa: PSS-en jardueran arduraz parte hartzea.
educacion-emocional
Hezkuntza emozionala

Gaur egungo munduan funtsezkoa da pertsonak zaintzea. Helburu honekin eta zaintzaren pedagogiarekin jarraituz, Kristau Eskolaren Gugan Proiektua garatzen ari gara. Gure hezkuntza-komunitateko kide guztien hezkuntza emozionala garatzeko proiektua da, batez ere ikasleena eta irakasleena.

Bertan, pertsona barruko dimentsioa (norberaren ezagutza, motibazioa eta autoerregulazioa) eta pertsonen arteko dimentsioa (besteekiko harreman positiboak eta bizikidetza positiboa) lantzen ditugu.

Horrela, metodologia berriak sartzea lortzen dugu, bullying-a prebenitzea, eskola inklusiboagoa izatea eta gure ikasleak zoriontsuagoak eta gaituagoak bihurtzea.

interioridad
Barnekotasuna

Barnekotasuna hezteak pertsonen dimentsio guztiak berriro begiratzera garamatza.

Barnekotasunean hezteak eraldaketa sozialaren jatorria aurkitzera garamatza, eguneroko bizitzako esparruetan egiten dugun ekarpen pertsonalaren bidez, eta inguratzen gaituen munduarekin konprometitzera garamatza, giza garapen integrala posible egingo duen konpromiso sozial, etiko eta ekologiko batekin.

Barnekotasuna pertsonaren batasuna, besteekiko batasuna eta Jaungoikoaren esperientziarako irekitzen dan atea eraikitzeko ardatza da.

agenda-2030
Agenda 2030

Gure sortzaileek ezarritako jarraibideei jarraitzeak GJH guztiak zeharka lantzera garamatza. Mundua aldatu nahi dugu, eta horrek ez digu zentzurik, gure ingurunea hobetzea eta haren ekarpena ez bada. Mundu bidezkoagoa, solidarioagoa eta abegitsuagoa sortzeko konpromisoa duten pertsonak izan eta prestatu nahi ditugu.

Entorno seguro PORTUGALETE. KARMENGO AMA IKASTETXEA
Salaketa-kanala

Barneko informazio-sistemak arau-hauste bat jakinarazteko aukera ematen dizu 2/2023 Legearenarabera. Nahi baduzu, modu anonimoan egin dezakezu komunikazioa. Mesedez, gorde sarbide hori une oro zure arau-hausteen jakinarazpenaren egoera eta ebazpena kontsultatu ahal izateko.

Lege honetan aurreikusitako eskubide eta bermeak benetan mugatzea dakarren jarduera egiten duen edozein pertsonak, kontratu edo akordio indibidualen edo kolektiboen bidez sartua, eta, oro har, komunikazioak aurkeztea oztopatzeko edo haien jarraipena eragotzi, zapuztu edo moteltzeko edozein ahalegin edo ekintza eraginkor, horretarako eskatzen direnek informazio edo dokumentazio faltsua ematea barne, unean-unean indarrean dagoen lan-legediaren eta aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboaren arabera dagozkion diziplina-prozedurak eta -zehapenak bete beharko ditu.

Espaina-Ikaskuntza eskuliburua

Salaketa-kanala erabiltzeko eskuliburua

Salaketa-kanalerako sarbidea