BATXILERGOA (16 urtetik 18 urtera)

Goi-mailako prestakuntzarako jauzia prestatzen.

Eskolan egin dezaketen etaparik aurreratuena da. Beren interesen eta gaitasunen arabera goi-mailako ikasketak egiteko behar duten prestakuntza eskaintzen dugu.

Gure hezkuntza-eskaintzaren barruan, batxilergoko bi modalitate eskaintzen ditugu:

  • Zientziak eta Teknologia

  • Giza Zientziak eta Gizarte Zientziak. Bi ibilbidetan banatuta dago:

    • Gizarte-zientziak

    • Giza Zientziak

Idiomas y certificados oficiales
HIZKUNTZAK ETA ZIURTAGIRI OFIZIALAK

Aldi berean, Ntra. Sra. Del Carmen ikastetxean hizkuntzen garrantzia azpimarratzen jarraitzen dugu. Horregatik, gure ikasle guztiek, bi urteko zikloa amaitzean, B2 ziurtagiria lortzen dute euskaraz. Izan ere, A eredu indartuan eskaintzen dugu batxilergoa, eta, beraz, horren %50 gutxienez euskaraz egiten da.

Era berean, batxilergoko ikasleak azterketa eta hizkuntza-ziurtagiri ofizialak egiteko presta daitezke, hala nola First, Advanced edo EGA. Ikastetxeko irakasle taldearen aholkularitza jasoko dute proba horiei arrakasta-berme guztiekin aurre egiteko.

Batxirlegoa (16 urtetik 18 urtera)
PRAKTIKA SOZIAL SOLIDARIOA

gure ikasleak gai sozial eta solidarioetan sar daitezen saiatzen gara. Horregatik, batxilergoko 1. mailan ikasturte osoan egiten diren ikaskuntza- eta zerbitzu-proiektuak egiteko aukera eskaintzen dugu, hainbat gizarte-zentrotan aktiboki parte hartuz.

Praktika sozial solidarioa Portugaleteko eta inguruko beste udalerri batzuetako elkarteen eskutik gauzatzen da. Batxilergoko 1. mailako ikasleek gizarte-esparruetan diharduten elkarte eta fundazioekin lan egiten dute, hala nola:

 

  • Zainketa aringarrietako zentro medikoak.
  • Adinekoen egoitzak.
  • Adin txikiko zaurgarriak hartzen dituzten zentroak.

 

Elkartasun praktika horiek eragin pertsonal handia izan dezakete ikasleengan, bizi egoera konplexuei eta bizipen zailei aurre egin behar baitiete. Arrazoi beragatik, ikasleak beti joaten dira heldu batekin.

Ikasleak berak aukeratutako praktika horretan, ikasleak lagundu, jolastu, hitz egin edo laguntzen die leku horietan bizi diren pertsonei, bai eta eguneroko zereginetan ere. Era berean, elkartasunezko praktika soziala aukeratzeko orduan, irizpide hauek ere hartzen dira kontuan: praktika bakoitzaren eskaera, ordutegiak, lekuaren kokapen geografikoa eta abar.

Azkenik, gizarte-praktika solidarioan emandako orduak Erlijioa irakasgaiaren barruan kontatzen dira. Urte amaieran, ikasleek diploma bat jasotzen dute dagozkien orduak egin ondoren, eta, gainera, elkarteekin lan egiten jarraitzeko aukera ematen zaie, unibertsitateko bizitza luzatu dezaketen boluntarioen bidez.

Batxirlegoa (16 urtetik 18 urtera)
ORIENTAZIOA

DBH osoan, tutoretzen bidez eta Orientazio taldearekin elkarlanean, nork bere burua ezagutzea eta autonomia pertsonala lantzen ditugu. Helburua ikasleei laguntzea da, DBH amaitu eta batxilergoa hastean hartu beharko dituzten erabakiak har ditzaten.

Kanpoko eta eskolaz kanpoko jarduerak garatzen laguntzen diegu ikasleei: antzerkia, praktikak EHUn edo hitzaldiak hainbat esparrutako profesionalekin. Gainera, hainbat erakunde akademikorekin lankidetzan dihardugu, hala nola Deustuko Unibertsitatearekin, etorkizuneko aukerak errazago aukeratzeko.

Batxirlegoa (16 urtetik 18 urtera)
ANIZTASUNARI ARRETA HEZKUNTZAN

Eskolan ikasleen arteko aniztasunaz jabetzen gara. Gure ikasleekin lan egiten dugu gizarte pluralean, kulturaniztunean, irekian eta askotarikoan gara daitezen. Horregatik egiten dugu lan ikasle bakoitzaren beharrei erantzuteko, ahalik eta garapen pertsonal handiena lortzeko.

Tutoreek eta irakasleek eskaintzen duten arreta pertsonalizatua hainbat banaketaz eta hezkuntza-errefortzuz osatzen da etapan zehar. Halaber, hurbilago lan egin dezakegu ikasle-talde txikiak osatuz.